- V Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych

Galeria V Liceum Ogólnokształcego im. Wspólnej Europy

styczeń - luty
Portret pokolenia twórców olsztyńskich (malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, poezja)

marzec - kwiecień
Komunikaty graficzne z Katedry Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (prace dyplomantów 2006 r. oraz studentów prof. Piotra Obarka).

maj -czerwiec
Andrzeja Samulowskiego pastelowe pejzaże Warmii

wrzesień-październik
Olsztyn 650 lat miasta 1353 - 2003: reprodukcje prac z Olsztyna Johanna Michela Guise (1796-1861), Ferdinanda von Quast (1807-1877), Hieronima Skurpskiego (1914- 2006), Mariusza Hermanowicza (ur. W Olsztynie w 1950 r.) oraz kalendarium miasta 1353-2002

listopad-grudzień
Z Pracowni Grafiki Warsztatowej Katedry Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (prace wykładowców oraz dyplomantów 2007 roku).

Galeria Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków Spod Znaku Rodła

marzec - kwiecień (otwarcie Galerii - "lekcja" z wernisażem)
Portret pokolenia twórców olsztyńskich

maj -czerwiec
Z Katedry Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (dyplomanci Pracowni Malarstwa i Rysunku)

wrzesień-październik
Andrzeja Samulowskiego pastelowe pejzaże Warmii

listopad-grudzień
Olsztyn 650 lat miasta 1353 - 2003: reprodukcje prac z Olsztyna Johanna Michela Guise (1796-1861), Ferdinanda von Quast (1807-1877), Hieronima Skurpskiego (1914- 2006), Mariusza Hermanowicza (ur. W Olsztynie w 1950 r.) oraz kalendarium miasta 1353-2002

W październiku w Ratuszu
"U Prezydenta", po wykładzie dla przedstawicieli maturzystów olsztyńskich szkół dr Małgorzaty Kierkus-Prus: Pojęcie piękna (tytuł roboczy), wernisaż (ekspozycja dwa tygodnie)
Z Pracowni Grafiki Warsztatowej Katedry Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (wykładowcy oraz dyplomanci 2007 roku).

Katalog - pomocniczy materiał dydaktyczny na każdą ławkę w klasie - otrzymają biblioteki dwudziestu szkół.
Copyright 2007 by Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Webmaster Michał Szyćko.