Ogólne informacje o Towarzystwie

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie
Organizacja Pożytku Publicznego nr KRS 0000029171
10 293 Olsztyn, ul. Małeckiego 3/5

telefon: 089 526 74 80
e - mail: art.society@onet.eu
strona www: artsociety.olsztyn.pl

PKO BANK POLSKI S.A. O/ Olsztyn
Nr konta: 16 1020 3541 0000 5402 0065 6678

Władze Towarzystwa

Zarząd:
Wojciech Lewandowski - prezes
Olimpia Teresa Jaczun - wiceprezes
Barbara Micewicz - sekretarz
Kazimierz Andruszkiewicz - skarbnik
Maria Szczepańska - członkini

Komisja Rewizyjna:
Alicja Sekuła - przewodnicząca
Elżbieta Stepczyńska - wiceprzewodnicząca
Alicja Jaczewska - członkini

Misja

Krzewienie zainteresowania sztukami pięknymi oraz wspieranie szeroko rozumianej kultury plastycznej.
Wspieranie działań edukacyjnych prowadzących do kształtowania dumy z bycia olsztyniakiem.
Wspieranie działań na rzecz samoorganizowania się wokół zadania: popularyzowanie dzieł sztuki.
Wspomaganie kształtowania wrażliwości i umiejętności odbierania twórczości plastycznej.
Wykazywanie, że realizować potrzeb wyższe nie będące w sferze zainteresowań skomercjalizowanej kultury masowej.

Wydawnictwa przekazane bibliotekom szkolnym i do Biblioteki Narodowej
w 2006 roku

Historia

TPSP założono w 1987, jak to wówczas z myślą o otrzymywaniu dotacji. Dotacji nie było, więc nic się nie działo do 1997 r., w którym kilkoro członków postanowiła przećwiczyć działanie oddolne i bez "przyklejania" się do instytucji mających określone zadania finansowane ze środków publicznych.

Wsparto ich udzielając gościny na spotkania. Wygłaszano odczyty nie biorąc pieniędzy, także publikowano w biuletynie "Towarzystwo..." (od 1997 roku, 8 stron, nakład min. 100 egz., 9-10 numerów w roku. Zasada kardynalna: "nie płacimy za działania na rzecz TPSP". Towarzystwo przez ostatnich 10 lat dopracowało się pozycji, że to, co robimy jest potrzebne nie tylko jego 26 członkom:
biuletyn Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie, to już trzy tomy (ISSN 1895-1341);
pięć tytułów, ale siedem edycji (dwie dwujęzyczne dla firm mających kontakty z cudzoziemcami) miniaturowych reprodukcji (już katalogów ekspozycji) w cyklu "Nasz Olsztyn";
trzy lata wykładów uniwersyteckich dla maturzystów "U Prezydenta" - w Nowym Ratuszu;
spotkania tematyczne co miesiąc, także kontakty z twórcami ceniącymi wyrobionych odbiorców przesłania ich dzieł.

Nowy kierunek: Wystawy - GALERIA SZTUKI W SZKOLE
Galeria V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy - od października 2006 roku,
Galeria Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków Spod Znaku Rodła - od 2 marca 2007.

Działania

Wykłady dla maturzystów;
pomocniczy materiał dydaktyczny na każdą ławkę w klasie, pięć tematów w tekach zawierających po 15 egzemplarzy otrzymało 20 bibliotek szkół średnich miasta;
szkolne galerie sztuki, przygotowanie przekazywanych szkołom kompletnych wystaw, tzn. oryginalne dzieła, katalogi, teksty pomocnicze;
miniaturowe reprodukcje prac olsztyńskich artystów oraz o Olsztynie, co roku jeden tytuł;


Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie, biuletyn - 10 numerów rocznie.;spotkania tematyczne (kameralne).
Copyright 2007 by Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Webmaster Michał Szyćko.