- V Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych

W minionym roku, obok kontynuowania sprawdzonych działań Towarzystwa, tzn. wykładów dla przedstawicieli maturzystów "U Prezydenta" oraz wydawania miniaturowych reprodukcji dzieł sztuki - jako pomocniczego materiału dydaktycznego na każdą ławkę w klasie - podjęliśmy nowe: Galeria sztuki w szkole. Dlaczego galeria w szkole? Otóż, w bibliotekach olsztyńskich szkół już są zestawy zawierające karnety z reprodukcjami prac olsztyńskich artystów plastyków. Funkcjonując w czasach inwazyjnej informacji, dostrzegamy potrzebę przygotowania młodzieży do posługiwania się środkami powszechnej komunikacji oraz - nie mniej ważnego - wybierania (selekcjonowania) z ich strumienia wartościowych.

Z racji swoich zainteresowań, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie proponuje sferę sztuki - zestawy składające się z trzech rodzajów materiałów:
oryginalnych dzieł ukazujących efekt pracy artysty plastyka,
miniaturowych reprodukcji uświadamiających nasze funkcjonowanie we współczesnym świecie masowej informacji oraz o wartości informacji bezpośrednio przekazywanej przez autora,
zapisu elektronicznego (płytki CD) stwarzającego pole dla inwencji ucznia umożliwiając korzystanie z plików graficznych (do powiększenia) i tekstowych, ale bez pracochłonnego przepisywania tekstów (ambitni napiszą własne artykuły) lub trudnego skanowania.

Sposób wykorzystania zestawu zależy od pomysłowości wychowanków i pedagoga kierującego ich pracą. Na wstępie zaproponowaliśmy trzy wystawy, zaawansowane są prace nad kolejną: Warmia w pastelach Andrzeja Samulowskiego. Początkowo pragniemy współpracować z trzema - pięcioma wybranymi szkołami, bowiem obrazy wymagają odpowiednich warunków. Oczywiście, treści przekazywane przez ekspozycje kształtuje szkoła.

W październiku minionego roku powstała Galeria V Liceum Ogólnokształcego im. Wspólnej Europy, a 2 marca br. Galeria Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków Spod Znaku Rodła; na następnych stronach plan ekspozycji br. Odrębnym zagadnieniem jest finansowanie przygotowania i wymiany ekspozycji Galeria sztuki w szkole.

Liczymy na pomoc INWESTUJĄCYCH 1% PIT W PRZYSZŁOŚĆ.
Copyright 2007 by Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Webmaster Michał Szyćko.